- NOWA BANKOWOSC INTERNETOWA - EBANKNET ORAZ ECORPONET!!! - NIE TRAC SWOICH PIENIĘDZY !!! - NIE UFAJ POŚREDNIKOM FINANSOWYM, RACHUNKI OPŁACAJ WYŁĄCZNIE W NASZYM BANKU !!! - -
    
     
 

   
 KARTY PŁATNICZE

Visa Electron i Visa Classic to międzynarodowe karty płatnicze umożliwiające dokonywanie w kraju i za granicą:

 • płatności bezgotówkowych w placówkach oznaczonych emblematem VISA i VISA ELECTRON
 • wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematami VISA, VISA ELECTRON
 • wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji VISA

VISA ELECTRON

Karta wydawana do rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych (ROR), po otwarciu rachunku. 
Okres ważności karty – 2 lata Do każdego rachunku mogą być wydane maksymalnie 3 karty VISA ELECTRON.

 • Karta VISA ELECTRON działa w oparciu o dostępne środki na rachunku.
  Wysokość zgromadzonych środków można sprawdzić w bankomacie.
 • Dzienny limit wypłat gotówki – 2.000,00 zł
 • Dzienny limit transakcji bezgotówkowych – 5.000,00 zł


VISA CLASSIC

Karta wydawana do rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych (ROR), po otwarciu rachunku. (W uzasadnionych przypadkach Bank dopuszcza możliwość wydania karty po pierwszym wpływie środków na rachunek).
Okres ważności karty – 2 lata. Do każdego rachunku mogą być wydane maksymalnie 2 karty VISA CLASSIC. 
Kartą VISA CLASSIC można wykonywać operacje do wysokości stanu środków na rachunku.
Karta VISA CLASSIC umożliwia także dokonywanie w kraju i za granica transakcji w formie zamówień pocztowych, telefonicznych i internetowych.
Karta daje możliwość dokonania awaryjnej wypłaty gotówki w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty podczas pobytu za granicą.

Dzienny limit wypłat gotówki - 2000,00 zł
Dzienny limit transakcji bezgotówkowych – 5000,00 zł

W celu otrzymania kart VISA ELECTRON i/lub VISA CLASSIC Posiadacz rachunku jest zobowiązany złożyć osobiście w jednostce Banku prowadzącej rachunek wypełniony wniosek i podpisać go w obecności pracownika. Wniosek powinien być również podpisany przez przyszłego użytkownika karty, w przypadku gdy nie jest on Posiadaczem rachunku.
W przypadku każdej z naszych kart możesz zmienić nadany PIN na własny w bankomatach sieci Banku Zachodniego WBK 24h
W przypadku utraty karty dzwoń: (48 61) 856 52 78 – telefony czynne całą dobę.

Karty i transakcje internetowe - o czym warto pamiętać !


Regulamin kart VISA ELECTRON I VISA CLASSIC
Wniosek o wydanie karty VISA ELECTRON
Wniosek o wydanie karty VISA CLASSIC


 

VISA BUSINESS i VISA BUSINESS ELECTRON

Międzynarodowe karty płatnicze wydawane do rachunków: firmowych bieżących i pomocniczych oraz bieżących rolniczych.

Przy pomocy kart można dokonywać:

 • płatności bezgotówkowych w placówkach oznaczonych emblematem VISA i VISA ELECTRON
 • wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematami VISA, VISA ELECTRON
 • wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji

VISA BUSINESS ELECTRON

 • Okres ważności – 2 lata
 • Warunkiem wydania karty jest posiadanie rachunku przez okres 3 miesiący.
 • Dzienny limit wypłat gotówki – 7.000,00 zl
 • Limit indywidualny - 30.000,00 zł

VISA BUSINESS

 • Okres ważności karty – 1 rok
 • Warunkiem wydania karty jest posiadania rachunku przez okres 3 miesięcy.
 • Dzienny limit wypłat gotówki – 5.000,00 zł
 • Limit indywidualny - 30.000,00 zł

Karta VISA BUSINESS umożliwia także dokonywanie w kraju i za granica transakcji w formie zamówień pocztowych, telefonicznych i internetowych.
Karta daje możliwość dokonania awaryjnej wypłaty gotówki w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty podczas pobytu za granicą.
Każda z kart może być wydana w dowolnej ilości do danego rachunku. Karty działają w oparciu o jeden miesięczny limit globalny, przyznawany przez Bank. W ramach tego limitu Posiadacz rachunku decyduje o limitach indywidualnych dla poszczególnych kart. Suma limitów indywidualnych nie może przekroczyć limitu globalnego, a użytkownik może mieć maksymalnie jedną kartę z każdego rodzaju, wydaną do jednego rachunku.
    W celu uzyskania karty VISA BUSINESS lub VISA BUSINESS ELECTRON należy:

 • złożyć w jednostce Banku deklarację podpisaną przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Posiadacza rachunku, zgodnie z kartą wzorów podpisów złożoną w Banku
 • wypełnić wniosek o wydanie karty, podpisany przez przyszłych użytkowników karty oraz osoby reprezentujące Posiadacza rachunku.

W przypadku każdej z naszych kart możesz zmienić nadany PIN na własny w bankomatach sieci Banku Zachodniego WBK 24h

W przypadku utraty karty dzwoń: (48 61) 856 52 78 – telefony czynne całą dobę.

Karty i transakcje internetowe - o czym warto pamiętać !

Regulamin karty płatniczej VISA BUSINESS i/lub VISA BUSINESS ELECTRON
Deklaracja o wydanie kart VISA BUSINESS i/lub VISA BUSINESS ELECTRON
Wniosek o wydanie kart VISA BUSINESS i/lub VISA BUSINESS ELECTRON

   


 TERMINALE PŁATNICZE PLANET PAY

Planet Pay to nowoczesna sieć terminali płatniczych wprowadzona na rynek przez spółkę ITCARD S.A., oferująca kompleksowe rozwiązania dla szybkiej, bezpiecznej i ekonomicznej akceptacji kart płatniczych Visa i MasterCard w terminalach POS. Nasze terminale obsługują płatności zbliżeniowe oraz posiadają wszystkie wymagane przez organizacje płatnicze certyfikaty bezpieczeństwa.

 

W ofercie posiadamy pełen wachlarz usług dodatkowych, takich jak:

Cash BacK

Cash Back jest usługą, dzięki której posiadacz karty może przy okazji dokonania transakcji swobodnie wypłacać do 500 zł). Od każdej takiej transakcji Akceptant otrzymuje ustaloną prowizję. Usługa ta sprawia, że klient chętniej dokonuje zakupów, łącząc je z możliwością wypłaty dowolnej kwoty gotówki do 500 zł.

LOGO NA TERMINALU I WYDRUKU

Usługa pozwala na umieszczenie logo firmy Akceptanta na każdym wydruku z terminala POS. Dodatkowo istnieje możliwość umieszczenia logo na wyświetlaczu terminala. Zachęcamy do skorzystania z tej darmowej możliwości promocji swojej marki.

DOŁADOWANIA GSM

Prepaid GSM - doładowania telefoniczne są udostępniane do sprzedaży w terminalu płatniczym. Oferujemy sprzedaż kodów prepaid wszystkich znaczących operatorów telefonicznych na rynku takich jak Plus, Orange, T-mobile, Virgin Mobile, Heyah czy Lyca Mobile.

DCC
Dynamic Currency Conversion to nowoczesna usługa to nowoczesna usługa pozwalająca obcokrajowcom na dokonywanie płatności w walucie rachunku. Podczas realizacji transakcji w punkcie handlowo-usługowym, Klient ma możliwość zapłaty w PLN bądź w swojej walucie.

PREAUTORYZACJA

Usługa dedykowana dla branż takich jak hotele i wypożyczalnie polegająca na rezerwacji środków na rachunku klienta na poczet ich późniejszej płatności.


Terminale płatnicze oferowane naszym klientom:

Planet Pay

Kontakt ze stony naszego banku : informatyk banku tel 74 872 80 43 wew 50

Kontakt ze strony IT Card infolinia : 801 516 171
 
     
b r k   n e t w o r k   d e v i c e s   -   c o p y r i g h t  - a l l  r i g h t s  r e s e r v e d  -  w w w . d e v i c e s . p l