- NOWA BANKOWOSC INTERNETOWA - EBANKNET ORAZ ECORPONET!!! - NIE TRAC SWOICH PIENIĘDZY !!! - NIE UFAJ POŚREDNIKOM FINANSOWYM, RACHUNKI OPŁACAJ WYŁĄCZNIE W NASZYM BANKU !!! - -
    
     
 
     
Karty dla klientów indywidualnych

Visa Electron i Visa Classic to międzynarodowe karty płatnicze umożliwiające dokonywanie w kraju i za granicą:

  • płatności bezgotówkowych w placówkach oznaczonych emblematem VISA i VISA ELECTRON
  • wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematami VISA, VISA ELECTRON
  • wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji VISA

VISA ELECTRON

    Karta wydawana do rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych (ROR), po otwarciu rachunku. Okres ważności karty – 2 lata Do każdego rachunku mogą być wydane maksymalnie 3 karty VISA ELECTRON.

  • Karta VISA ELECTRON działa w oparciu o dostępne środki na rachunku.
    Wysokość zgromadzonych środków można sprawdzić w bankomacie.
  • Dzienny limit wypłat gotówki – 2000,00 zł
  • Dzienny limit transakcji bezgotówkowych – 5000,00 zł

 

 


VISA CLASSIC

    Karta wydawana do rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych (ROR), po otwarciu rachunku. (W uzasadnionych przypadkach Bank dopuszcza możliwość wydania karty po pierwszym wpływie środków na rachunek).
     Okres ważności karty – 2 lata. Do każdego rachunku mogą być wydane maksymalnie 2 karty VISA CLASSIC. Kartą VISA CLASSIC można wykonywać operacje do wysokości stanu środków na rachunku.
     Karta VISA CLASSIC umożliwia także dokonywanie w kraju i za granica transakcji w formie zamówień pocztowych, telefonicznych i internetowych.
     Karta daje możliwość dokonania awaryjnej wypłaty gotówki w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty podczas pobytu za granicą.

Dzienny limit wypłat gotówki - 2000,00 zł
Dzienny limit transakcji bezgotówkowych – 5000,00 zł

     W celu otrzymania kart VISA ELECTRON i/lub VISA CLASSIC Posiadacz rachunku jest zobowiązany złożyć osobiście w jednostce Banku prowadzącej rachunek wypełniony wniosek i podpisać go w obecności pracownika. Wniosek powinien być również podpisany przez przyszłego użytkownika karty, w przypadku gdy nie jest on Posiadaczem rachunku.
     W przypadku każdej z naszych kart możesz zmienić nadany PIN na własny w bankomatach sieci Banku Zachodniego WBK 24h

W przypadku utraty karty dzwoń: (48 61) 856 52 78  telefony czynne całą dobę.

Karty i transakcje internetowe - o czym warto pamiętać !


Regulamin kart VISA ELECTRON I VISA CLASSIC
Wniosek o wydanie karty VISA ELECTRON
Wniosek o wydanie karty VISA CLASSIC

   

 
     
b r k   n e t w o r k   d e v i c e s   -   c o p y r i g h t  - a l l  r i g h t s  r e s e r v e d  -  w w w . d e v i c e s . p l