- NOWA BANKOWOSC INTERNETOWA - EBANKNET ORAZ ECORPONET!!! - NIE TRAC SWOICH PIENIĘDZY !!! - NIE UFAJ POŚREDNIKOM FINANSOWYM, RACHUNKI OPŁACAJ WYŁĄCZNIE W NASZYM BANKU !!! - -
    
     
 
 
                                            ROZLICZENIA MIĘDZYBANKOWE - KRAJOWE  


W rozliczeniach operacji bankowych stosuje się systemy elektroniczne w tym „ELIXIR” Krajowej Izby Rozliczeniowej. Systemy te umożliwiają dokonywanie rozliczeń międzybankowych z wykorzystaniem elektronicznej transmisji danych, bez konieczności przesyłania dokumentów papierowych. Pozwala to na uznanie – prowadzonego przez inny bank – rachunku wierzyciela kwotą przelewu jeszcze w tym samym dniu, a najpóźniej rano w dniu następnym.

Obsługa zleceń zagranicznych realizowana jest w Banku w systemie międzynarodowej telekomunikacji finansowej „SWIFT”.

 
     
b r k   n e t w o r k   d e v i c e s   -   c o p y r i g h t  - a l l  r i g h t s  r e s e r v e d  -  w w w . d e v i c e s . p l