- NOWA BANKOWOSC INTERNETOWA - EBANKNET ORAZ ECORPONET!!! - NIE TRAC SWOICH PIENIĘDZY !!! - NIE UFAJ POŚREDNIKOM FINANSOWYM, RACHUNKI OPŁACAJ WYŁĄCZNIE W NASZYM BANKU !!! - -
    
     
 
     
SMS BANKING


  Jak działa usługa SMS Banking ?

   Działanie oparte jest na technologii sieci komórkowej GSM i polega na przesyłaniu komunikatów SMS. Możliwa jest komunikacja w obu kierunkach:

  • automatycznie wysyłane są wiadomości informujące o wielkości dostępnych środków,
  • na żądanie klienta system wysyła zwrotnego SMS-a z odpowiedzią na zadane pytania.

  Jakie warunki należy spełnić ?


Wystarczy być posiadaczem rachunku bankowego w Banku Spółdzielczym oraz posiadać aktywny telefon w dowolnej sieci telefonii komórkowej GSM.


  Jak korzystać z usługi ?

Otrzymujesz informację o stanie salda rachunku na początku dnia, jeżeli w dniu poprzednim były operacje na koncie. Ponadto każdy ma aktywną opcję rozsyłania komunikatów SMS informujących o wystąpieniu debetu na rachunku. Dodatkowo możesz wybrać opcję powiadamiania komunikatem SMS po każdej zmianie salda nawet wielokrotnie w ciągu dnia. Kolejna opcja to możliwość wysłania przez Ciebie SMS-a z żądaniem odpowiedzi na zadane pytanie pod następujący numer telefonu: +48607429505


   Dostępne pytania:

S – Salda wszystkich rachunków
SB – salda rachunków bieżących
SK – Salda rachunków kredytowych
W – Trzy ostatnie operacje wszystkich rachunków
WB – Trzy ostatnie operacje rachunków bieżących
WK - Trzy ostatnie operacje rachunków                    kredytowych

Schemat SMS-a wysłanego przez klienta: moduloklienta#pin#pytanie
Przykładowa treść SMS-a: 12345678#1234#S

UWAGA!

Saldo otrzymane w informacji SMS należy skorygować o ewentualne transakcje dokonane kartami płatniczymi, które nie obciążyły jeszcze rachunku.

 

  Jakie korzyści daje usługa ?

  • uzyskujesz aktualną informację o stanie konta niezależnie od miejsca i czasu a także operatora telefonii komórkowej GSM oraz modelu aparatu komórkowego,
  • masz dostęp do informacji o posiadanych środkach przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

  Jak bank zapewnia bezpieczeństwo systemu ?

   Wypełniając wniosek o świadczenie usługi SMS Banking, podajesz numer telefonu oraz indywidualny numer PIN. Dzięki tym informacją system identyfikuje Klienta i wysyła odpowiedź tylko wtedy, jeśli dane będą się zgadzać z bazą danych. W razie zgubienia lub kradzieży telefonu komórkowego Bank bezpośrednio po zgłoszeniu blokuje wysyłanie komunikatów SMS.

Do pobrania :


 
     
b r k   n e t w o r k   d e v i c e s   -   c o p y r i g h t  - a l l  r i g h t s  r e s e r v e d  -  w w w . d e v i c e s . p l