- NOWA BANKOWOSC INTERNETOWA - EBANKNET ORAZ ECORPONET!!! - NIE TRAC SWOICH PIENIĘDZY !!! - NIE UFAJ POŚREDNIKOM FINANSOWYM, RACHUNKI OPŁACAJ WYŁĄCZNIE W NASZYM BANKU !!! - -
    
     
 

 Tabela Oprocentowania - Kredyty

Kredyty rolnicze :

Płatniczy - z terminem spłaty do 30 dni

Obrotowe i inwestycyjne
- z terminem spłaty do 12 m-cy *

Obrotowe i inwestycyjne
- terminem spłaty powyżej 12 m-cy *
9,30 %

9,50 %

9,90 %
Kredyt na zakup środków produkcji 7,00%
Kredyt w rachunku bieżącym 9,90 %

Kredyty na działalność gospodarczą :

Płatniczy - z terminem spłaty do 30 dni 9,30 %
Obrotowe i inwestycyjne - z terminem spłaty do 12 m-cy* 9,50 %
Obrotowe i inwestycyjne - z terminem spłaty powyżej 12 m-cy* 9,90 %
Szybka linia kredytowa WIBOR 1M + marża
Szybka gotówka dla firm min 4,50 %
Za gotowośc od kwoty niewykorzystanej 2,00 %
                   

Kredyty w rachunku bieżącym :
Od wykorzystanej kwoty kredytu * 9,90 %




Kredyty gotówkowe dla osób fizycznych :

Z terminem spłaty do 60 m-cy * 9,00 %
Z terminem spłaty od 60-120 m-cy * 9,50 %


"SZYBKA GOTÓWKA"  8,00 %

"BEZPIECZNA GOTÓWKA"

9,90 %

Kredyt odnawialny dla posiadaczy ROR 9,50 %

Dopuszcalny debet w ROR
10,00 %

Kredyty dla Współnot Mieszkaniowych *
7,00 %


Kredyty dla Jednostek Samorządu Terytorialnego*            WIBOR 3M +1-3 % marża
  (w rachunku bieżącym i obrotowy)                                       WIBOR 1M +1-3% marża



Kredyty przetermionowane
4 - krotnośc kredytu lombardowego

* oprocentowanie negocjowane 

                                     


 
     
b r k   n e t w o r k   d e v i c e s   -   c o p y r i g h t  - a l l  r i g h t s  r e s e r v e d  -  w w w . d e v i c e s . p l