Kursy walut
Kurs z dnia: 14 grudnia 2018
USD USD 3.8095 PLN
EUR EUR 4.3021 PLN
CHF CHF 3.8202 PLN
GBP GBP 4.794 PLN
Stawki referencyjne
WIBID 3M1,52
WIBOR 3M1,72
WIBOR 1M1,64
EURIBOR 3M-0,31
EURIBOR 1M-0,37

bfg

Rachunki lokat terminowych to pewny zysk i bezpieczeństwo gromadzonych środków.

 

Wybierając lokatę terminową, zyskujesz:

 • możliwość wyboru okresu oszczędzania od 1, 3, 6, 9, 12, 24 i 36 miesięcy,
 • oprocentowanie uzależnione od okresu lokaty,
 • oprocentowanie lokaty zmienne,
 • minimalna kwota wpłaty to 250 zł,
 • brak opłaty za otwarcie i prowadzenie rachunku lokaty,
 • możliwość automatycznego odnawiania lokaty na kolejny okres,
 • możliwość otwarcia dla osób małoletnich powyżej 13 roku życia

 

Lokata STANDARD

Bank otwiera i prowadzi również rachunek lokaty terminowej Standard dla posiadaczy kont internetowych eBankNet na okresy krótkoterminowe:

 

7 dniowe, 14 dniowe, 21 dniowe, 1 miesięczne i 3 miesięczne.

 

Do otwarcia lokaty Standard wymagane jest zdeponowanie środków pieniężnych w wysokości nie mniejszej niż dla:

 

-lokat 7 dniowych, 14 dniowych, 21 dniowych – 5.000,00 złotych

-lokat 1 miesięcznych, 3 miesięcznych – 250,00 złotych

 

LOKATA DOPŁATA

 

 • możliwość wyboru okresu oszczędzania na 3 lub 6 miesięczny okres,
 • oprocentowanie uzależnione od okresu lokaty,
 • oprocentowanie lokaty zmienne,
 • minimalna kwota do otwarcia 500 zł,
 • brak opłaty za otwarcie i prowadzenie rachunku lokaty,
 • możliwość automatycznego odnawiania lokaty na kolejny okres,
 • możliwość wpłat uzupełniających w wysokości nie niższej niż 50zł,
 • możliwość otwarcia dla osób małoletnich powyżej 13 roku życia

 

 

SUPER DUET

 

 • otwierana na 24 lub 36 miesięczny okres,
 • oprocentowanie uzależnione od okresu lokaty,
 • oprocentowanie lokaty zmienne,
 • minimalna kwota do otwarcia 5.000 zł,
 • brak opłaty za otwarcie i prowadzenie rachunku lokaty,
 • możliwość automatycznego odnawiania lokaty na kolejny okres,
 • możliwość otwarcia dla osób małoletnich powyżej 13 roku życia

 

bfg

 

Depozyty w GBS Radków z/s w Nowej Rudzie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w zakresie przewidzianym ustawą o BFG). Gwarancjami Funduszu w 100% objęte są środki pieniężne do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100 000 euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

 

Partnerzy
Projekt i wykonanie Inett.pl