Tu jesteś: gbsadkow.pl > A’ V I S T A

Kursy walut
Kurs z dnia: 17 czerwca 2024
USD USD 4.0728 PLN
EUR EUR 4.3608 PLN
CHF CHF 4.567 PLN
GBP GBP 5.1616 PLN
STAWKI REFERENCYJNE
Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Ratę) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl
więcej

Rachunki a,vista to rachunki oszczędnościowe przeznaczone do bieżącego gromadzenia środków, które w każdej chwili możesz wykorzystać do bieżących potrzeb.

Rachunek płatny na każde żądanie a’vista przeznaczony jest dla osób fizycznych, w tym również dla osób nie posiadających regularnych docho-dów. Służy do gromadzenia środków pieniężnych. Potwierdzenie posiadania rachunku a’vista stanowi książeczka oszczędnościowa.

Korzyści:
– brak opłaty za otwarcie rachunku
– brak opłaty za prowadzenie rachunku
– brak prowizji za wpłaty i wypłaty
Minimalna kwota wpłaty wymagana przy założeniu książeczki a’vista to 50 zł.
Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowym płatnym na każde żądanie wynosi 0,01%.
Odsetki należne od środków na rachunku naliczane i dopisywane są na koniec roku, tj. w dniu 31 grudnia.

Depozyty w GBS Radków z/s w Nowej Rudzie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w zakresie przewidzianym ustawą o BFG). Gwarancjami Funduszu w 100% objęte są środki pieniężne do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100 000 euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

Partnerzy