Tu jesteś: gbsadkow.pl > A’ V I S T A

Kursy walut
Kurs z dnia: 23 sierpnia 2019
USD USD 3.9371 PLN
EUR EUR 4.3572 PLN
CHF CHF 3.9876 PLN
GBP GBP 4.805 PLN
Stawki referencyjne
WIBID 3M1,52
WIBOR 3M1,72
WIBOR 1M1,64
EURIBOR 3M-0,42
EURIBOR 1M-0,41

Rachunki a,vista to rachunki oszczędnościowe przeznaczone do bieżącego gromadzenia środków, które w każdej chwili możesz wykorzystać do bieżących potrzeb.

Rachunek płatny na każde żądanie a’vista przeznaczony jest dla osób fizycznych, w tym również dla osób nie posiadających regularnych docho-dów. Służy do gromadzenia środków pieniężnych. Potwierdzenie posiadania rachunku a’vista stanowi książeczka oszczędnościowa.

Korzyści:
– brak opłaty za otwarcie rachunku
– brak opłaty za prowadzenie rachunku
– brak prowizji za wpłaty i wypłaty
Minimalna kwota wpłaty wymagana przy założeniu książeczki a’vista to 50 zł.
Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowym płatnym na każde żądanie wynosi 0,01%.
Odsetki należne od środków na rachunku naliczane i dopisywane są na koniec roku, tj. w dniu 31 grudnia.

Depozyty w GBS Radków z/s w Nowej Rudzie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w zakresie przewidzianym ustawą o BFG). Gwarancjami Funduszu w 100% objęte są środki pieniężne do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100 000 euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

Partnerzy