Zgodnie z nowelizacją Ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS), na instytucje finansowe, w tym na Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie został nałożony obowiązek weryfikacji statusu podatkowego klientów, którzy otworzyli swój pierwszy rachunek w naszym Banku w okresie od  1 stycznia 2016r do 30 kwietnia 2017r, oraz dla  których Bank prowadził przedmiotowy rachunek na dzień wejścia zmian w CRS tj. 30 kwietnia 2019r.

W związku z powyższym  Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie jest zobowiązany do ustalenia rezydencji podatkowej klientów ( posiadaczy rachunków), aktualnej na dzień otwarcia pierwszego rachunku poprzez pozyskanie od tych Klientów oświadczeń CRS dotyczących rezydencji podatkowej  w okresie od 1 stycznia 2016r do 30 kwietnia 2017r.


Oświadczenie CRS można wydrukować ze strony Banku www.gbsradkow.pl (menu EURO-FATCA) i złożyć w dowolnej jednostce Gospodarczego Banku Spółdzielczego Radków z/s w Nowej Rudzie, wysłać na adres : GBS Radków z/s w Nowej Rudzie, 57-402 Nowa Ruda ul. Radkowska 4 lub zgłosić się osobiście do jednostki Banku i wypełnić oświadczenie.