Tu jesteś: gbsadkow.pl > ECORPONET

Kursy walut
Kurs z dnia: 16 października 2019
USD USD 3.8934 PLN
EUR EUR 4.297 PLN
CHF CHF 3.9041 PLN
GBP GBP 4.961 PLN
Stawki referencyjne
WIBID 3M1,51
WIBOR 3M1,71
WIBOR 1M1,63
EURIBOR 3M-0,42
EURIBOR 1M-0,47

eCorpoNet to nowoczesny system bankowości Internetowej, który umożliwia sprawne zarządzanie firmą. System umożliwia zarządzanie rachunkami bankowymi i kontrolowanie stanu rachunków i usług, takich jak kredyt oraz karty płatnicze. 

Funkcje systemu:

W zakresie rachunków w złotych: 

 • lista dostępnych rachunków bankowych,
 • szczegółowe informacje o rachunku bankowym,
 • bieżące aktualne saldo rachunku operacje z dnia bieżącego,
 • wyciągi bankowe z rachunku,
 • wyszukiwanie operacji w historii rachunku,
 • eksport operacji na wyciągu do systemu finansowo-księgowego Klienta,
 • wyszukiwanie rachunków wirtualnych,
 • eksport operacji na rachunkach wirtualnych do zewnętrznych aplikacji Klienta,

W zakresie przelewów:

 • tworzenie nowego przelewu,
 • tworzenie nowego przelewu ZUS,
 • import przelewów z systemu finansowo-księgowego Klienta,
 • lista przelewów,
 • eksport aktualnych statusów przelewów,
 • akceptowanie przelewu,
 • akceptowanie zbiorcze,
 • akceptowanie pojedyncze,
 • wycofanie akceptów,
 • przekazanie przelewu do realizacji,
 • usuwanie przelewów,
 • archiwum przelewów,
 • raporty z przelewów,

W zakresie obsługi bazy kontrahentów: 

 • dodanie nowego lub edycja kontrahentów już wpisanych do bazy,
 • lista kontrahentów,
 • import kontrahentów z systemu finansowo-księgowego Klienta,
 • zmianę hasła.

Dostęp do systemu jest możliwy przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w dowolnym miejscu

W celu poprawnej współpracy z Systemem eCorpoNet Użytkownicy powinni korzystać ze sprawnego sprzętu komputerowego i oprogramowania spełniającego następujące wymagania

 • system Winows 2000/XP lub nowszy; 
 • dostęp do sieci Internet;
 • przeglądarka internetowa z zainstalowaną obsługa języka Java oraz umożliwiająca stosowanie protokołu SSL 3.0 128-bit. 
 • wymagane jest korzystanie z przeglądarki Microsoft    Internet Explorer wersja 6.0 lub nowsza bądź Netscape wersja 7.1 lub nowsza;opcjonalnie czytnik elektronicznego podpisu kwalifikowanego.

 

Pierwsze logowanie 

W pole Login i Hasło wpisz login i hasło użytkownika, które otrzymałeś z Banku, następnie system poprosi cię o ustalenie własnego hasła do systemu.

Na kolejnym ekranie w pole wprowadź nowe hasło wpisz swoje własne hasło. W czasie kolejnego logowania do systemu bankowości internetowej będziesz wpisywać ustalone w ten sposób przez siebie hasło. 
Pamiętaj, że hasło musi liczyć od 8 do 20 znaków, zawierać co najmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, jedną cyfrę.

Jesteś zalogowany i możesz korzystać z systemu bankowości internetowej. Pamiętaj, aby kończąc pracę, nacisnąć przycisk Wyloguj i zamknąć przeglądarkę internetową.

Partnerzy