Tu jesteś: gbsadkow.pl > ECORPONET

Kursy walut
Kurs z dnia: 22 maja 2024
USD USD 3.9243 PLN
EUR EUR 4.2575 PLN
CHF CHF 4.2994 PLN
GBP GBP 4.995 PLN
STAWKI REFERENCYJNE
Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Ratę) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl
więcej

eCorpoNet to nowoczesny system bankowości Internetowej, który umożliwia sprawne zarządzanie firmą. System umożliwia zarządzanie rachunkami bankowymi i kontrolowanie stanu rachunków i usług, takich jak kredyt oraz karty płatnicze. 

Funkcje systemu:

W zakresie rachunków w złotych: 

 • lista dostępnych rachunków bankowych,
 • szczegółowe informacje o rachunku bankowym,
 • bieżące aktualne saldo rachunku operacje z dnia bieżącego,
 • wyciągi bankowe z rachunku,
 • wyszukiwanie operacji w historii rachunku,
 • eksport operacji na wyciągu do systemu finansowo-księgowego Klienta,
 • wyszukiwanie rachunków wirtualnych,
 • eksport operacji na rachunkach wirtualnych do zewnętrznych aplikacji Klienta,

W zakresie przelewów:

 • tworzenie nowego przelewu,
 • tworzenie nowego przelewu ZUS,
 • import przelewów z systemu finansowo-księgowego Klienta,
 • lista przelewów,
 • eksport aktualnych statusów przelewów,
 • akceptowanie przelewu,
 • akceptowanie zbiorcze,
 • akceptowanie pojedyncze,
 • wycofanie akceptów,
 • przekazanie przelewu do realizacji,
 • usuwanie przelewów,
 • archiwum przelewów,
 • raporty z przelewów,

W zakresie obsługi bazy kontrahentów: 

 • dodanie nowego lub edycja kontrahentów już wpisanych do bazy,
 • lista kontrahentów,
 • import kontrahentów z systemu finansowo-księgowego Klienta,
 • zmianę hasła.

Dostęp do systemu jest możliwy przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w dowolnym miejscu

W celu poprawnej współpracy z Systemem eCorpoNet Użytkownicy powinni korzystać ze sprawnego sprzętu komputerowego i oprogramowania spełniającego następujące wymagania

 • system Winows 2000/XP lub nowszy; 
 • dostęp do sieci Internet;
 • przeglądarka internetowa z zainstalowaną obsługa języka Java oraz umożliwiająca stosowanie protokołu SSL 3.0 128-bit. 
 • wymagane jest korzystanie z przeglądarki Microsoft    Internet Explorer wersja 6.0 lub nowsza bądź Netscape wersja 7.1 lub nowsza;opcjonalnie czytnik elektronicznego podpisu kwalifikowanego.

 

Pierwsze logowanie 

W pole Login i Hasło wpisz login i hasło użytkownika, które otrzymałeś z Banku, następnie system poprosi cię o ustalenie własnego hasła do systemu.

Na kolejnym ekranie w pole wprowadź nowe hasło wpisz swoje własne hasło. W czasie kolejnego logowania do systemu bankowości internetowej będziesz wpisywać ustalone w ten sposób przez siebie hasło. 
Pamiętaj, że hasło musi liczyć od 8 do 20 znaków, zawierać co najmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, jedną cyfrę.

Jesteś zalogowany i możesz korzystać z systemu bankowości internetowej. Pamiętaj, aby kończąc pracę, nacisnąć przycisk Wyloguj i zamknąć przeglądarkę internetową.

ecorponet-user_1_10_5 – dokumentacja

Partnerzy