Kursy walut
Kurs z dnia: 17 czerwca 2024
USD USD 4.0728 PLN
EUR EUR 4.3608 PLN
CHF CHF 4.567 PLN
GBP GBP 5.1616 PLN
STAWKI REFERENCYJNE
Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Ratę) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl
więcej

Rachunki lokat terminowych to pewny zysk i bezpieczeństwo gromadzonych środków.

 

Wybierając lokatę terminową, zyskujesz:

 • możliwość wyboru okresu oszczędzania od 1, 3, 6, 9, 12, 24 i 36 miesięcy,
 • oprocentowanie uzależnione od okresu lokaty,
 • oprocentowanie lokaty zmienne,
 • brak opłaty za otwarcie i prowadzenie rachunku lokaty,
 • możliwość automatycznego odnawiania lokaty na kolejny okres.

Możliwość negocjacji, gdy wpłata wynosi powyżej 100.000,00 PLN .

 

Lokata O/N to jednodniowa lokata, na którą przeksięgowywane są automatycznie salda środków pieniężnych stanowiące nadwyżki na rachunkach rozliczeniowych

 

 

Wybierając Lokatę O/N zyskujesz:

 

 • opłacalność – można efektywnie lokować bieżące nadwyżki środków finansowych z rachunków rozliczeniowych i uzyskiwać odsetki wyższe niż odsetki z rachunku rozliczeniowego,
 • komfort i oszczędność czasu– uniknięcie zbędnych formalności związanych z zakładaniem kolejnych lokat – wystarczy jedno upoważnienie, aby Bank automatycznie przeksięgowywał nadwyżki środków pieniężnych z rachunków rozliczeniowych,
 • odsetkiod lokaty na rachunku rozliczeniowym następnego dnia roboczego rano.

 

Szczegóły oferty Lokata O/N:

 

 • oprocentowanie– zmienne,
 • termin lokaty– 1-dniowa,
 • waluty– PLN,
 • minimalna wpłata– 5.000 PLN.

 

 

Depozyty w GBS Radków z/s w Nowej Rudzie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w zakresie przewidzianym ustawą o BFG). Gwarancjami Funduszu w 100% objęte są środki pieniężne do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100 000 euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

 

Partnerzy