Kursy walut
Kurs z dnia: 16 października 2019
USD USD 3.8934 PLN
EUR EUR 4.297 PLN
CHF CHF 3.9041 PLN
GBP GBP 4.961 PLN
Stawki referencyjne
WIBID 3M1,51
WIBOR 3M1,71
WIBOR 1M1,63
EURIBOR 3M-0,42
EURIBOR 1M-0,47

System bankowości internetowej eBankNet umożliwia zarządzanie rachunkami bankowymi oraz kontrolowanie kredytów i pozostałych usług takich, jak lokaty czy karty płatnicze.

Aby uzyskać dostęp do eBankNet, należy:

 • złożyć wniosek i zawrzeć umowę o świadczenie usług aby otrzymać własny identyfikator
 • zalogować się do systemu za pomocą hasła aktywacyjnego i ustalić własne hasło do systemu
 • hasła do systemu mogą być wydawane w poufnej kopercie lub w sposób bezpieczniejszy i komfortowy przesyłane w formie SMS.

Opis i zakres usług świadczonych w ramach systemu EBANKNET

System bankowości internetowej https://e-gbsradkow.pl umożliwia zarządzanie rachunkami bankowymi i kontrolowanie stanu rachunków i usług takich jak kredyty i karty płatnicze. Funkcje systemu pozwalają na:

1. w zakresie rachunków bankowych: 

 • sprawdzanie sald i dostępnych środków na rachunkach bieżących i oszczędnościowych,
 • sprawdzanie historii rachunków bieżących i oszczędnościowych za ostatni rok ( nie dotyczy rachunku kredytowego),
 • sprawdzanie stanu rachunków kredytowych,
 • sprawdzanie limitów kart płatniczych oraz wyświetlanie informacji o kartach i blokadach kartowych,
 • drukowanie potwierdzeń zrealizowanych transakcji i zestawienia operacji ( nie dotyczy rachunku kredytowego),

2. w zakresie przelewów :

 • wykonywanie przelewów jednorazowych w złotych,
 • wykonywanie przelewów z odroczonym terminem realizacji w złotych,
 • wykonywanie przelewów do ZUS,
 • wykonywanie przelewów do urzędów skarbowych i innych organów podatkowych,
 • zakładanie i zarządzanie zleceniami stałymi w złotych,
 • listę złożonych przelewów,

3. w zakresie lokat: 

 • zakładanie lokat z oferty dostępnej w eBankNet,
 • listę aktywnych lokat,
 • sprawdzanie oprocentowania posiadanych lokat,

4. w zakresie listy odbiorców :

 • dodawanie, edytowanie i usuwanie danych odbiorcy,
 • listę zdefiniowanych odbiorców,

5. zmianę hasła, 

6. otrzymywanie smsKodów 

7. doładowanie telefonu komórkowego. 

System EBankNet jest dostępny dla Użytkowników przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (przy czym realizacja zleceń płatniczych następuje w godzinach pracy Banku).

W celu poprawnej współpracy z Systemem eBankNet, Użytkownicy powinni korzystać ze sprawnego sprzętu komputerowego z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej stosowanie protokołu szyfrującego SSL. Sprzęt komputerowy Użytkowników powinien mieć zainstalowane i działające aktualne wersje systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej oraz programów antywirusowych i programów typu „firewall”.

Partnerzy