Kursy walut
Kurs z dnia: 25 lipca 2024
USD USD 3.9619 PLN
EUR EUR 4.2971 PLN
CHF CHF 4.4984 PLN
GBP GBP 5.1053 PLN
STAWKI REFERENCYJNE
Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Ratę) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl
więcej

System bankowości internetowej eBankNet umożliwia zarządzanie rachunkami bankowymi oraz kontrolowanie kredytów i pozostałych usług takich, jak lokaty czy karty płatnicze.

Aby uzyskać dostęp do eBankNet, należy:

 • złożyć wniosek i zawrzeć umowę o świadczenie usług aby otrzymać własny identyfikator
 • zalogować się do systemu za pomocą hasła aktywacyjnego i ustalić własne hasło do systemu
 • hasła do systemu mogą być wydawane w poufnej kopercie lub w sposób bezpieczniejszy i komfortowy przesyłane w formie SMS.

Opis i zakres usług świadczonych w ramach systemu EBANKNET

System bankowości internetowej https://e-gbsradkow.pl umożliwia zarządzanie rachunkami bankowymi i kontrolowanie stanu rachunków i usług takich jak kredyty i karty płatnicze. Funkcje systemu pozwalają na:

1. w zakresie rachunków bankowych: 

 • sprawdzanie sald i dostępnych środków na rachunkach bieżących i oszczędnościowych,
 • sprawdzanie historii rachunków bieżących i oszczędnościowych za ostatni rok ( nie dotyczy rachunku kredytowego),
 • sprawdzanie stanu rachunków kredytowych,
 • sprawdzanie limitów kart płatniczych oraz wyświetlanie informacji o kartach i blokadach kartowych,
 • drukowanie potwierdzeń zrealizowanych transakcji i zestawienia operacji ( nie dotyczy rachunku kredytowego),

2. w zakresie przelewów :

 • wykonywanie przelewów jednorazowych w złotych,
 • wykonywanie przelewów z odroczonym terminem realizacji w złotych,
 • wykonywanie przelewów do ZUS,
 • wykonywanie przelewów do urzędów skarbowych i innych organów podatkowych,
 • zakładanie i zarządzanie zleceniami stałymi w złotych,
 • listę złożonych przelewów,

3. w zakresie lokat: 

 • zakładanie lokat z oferty dostępnej w eBankNet,
 • listę aktywnych lokat,
 • sprawdzanie oprocentowania posiadanych lokat,

4. w zakresie listy odbiorców :

 • dodawanie, edytowanie i usuwanie danych odbiorcy,
 • listę zdefiniowanych odbiorców,

5. zmianę hasła, 

6. otrzymywanie smsKodów 

7. doładowanie telefonu komórkowego. 

System EBankNet jest dostępny dla Użytkowników przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (przy czym realizacja zleceń płatniczych następuje w godzinach pracy Banku).

W celu poprawnej współpracy z Systemem eBankNet, Użytkownicy powinni korzystać ze sprawnego sprzętu komputerowego z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej stosowanie protokołu szyfrującego SSL. Sprzęt komputerowy Użytkowników powinien mieć zainstalowane i działające aktualne wersje systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej oraz programów antywirusowych i programów typu „firewall”.

Partnerzy