Kursy walut
Kurs z dnia: 22 maja 2024
USD USD 3.9243 PLN
EUR EUR 4.2575 PLN
CHF CHF 4.2994 PLN
GBP GBP 4.995 PLN
STAWKI REFERENCYJNE
Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Ratę) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl
więcej

 

Rachunki lokat terminowych to pewny zysk i bezpieczeństwo gromadzonych środków.

 

Wybierając lokatę terminową, zyskujesz:

 • możliwość wyboru okresu oszczędzania od 1, 3, 6, 9, 12, 24 i 36 miesięcy,
 • oprocentowanie uzależnione od okresu lokaty,
 • oprocentowanie lokaty zmienne,
 • minimalna kwota wpłaty to 1000,00 zł,
 • brak opłaty za otwarcie i prowadzenie rachunku lokaty,
 • możliwość automatycznego odnawiania lokaty na kolejny okres,
 • możliwość otwarcia dla osób małoletnich powyżej 13 roku życia

 

Lokata STANDARD

Bank otwiera i prowadzi również rachunek lokaty terminowej Standard dla posiadaczy kont internetowych eBankNet na okresy krótkoterminowe:

 

7 dniowe, 14 dniowe, 21 dniowe, 1 miesięczne i 3 miesięczne.

 

Do otwarcia lokaty Standard wymagane jest zdeponowanie środków pieniężnych w wysokości nie mniejszej niż dla:

 

-lokat 7 dniowych, 14 dniowych, 21 dniowych – 5.000,00 złotych

-lokat 1 miesięcznych, 3 miesięcznych – 1000,00 złotych

 

LOKATA DOPŁATA

 

 • możliwość wyboru okresu oszczędzania na 3 lub 6 miesięczny okres,
 • oprocentowanie uzależnione od okresu lokaty,
 • oprocentowanie lokaty zmienne,
 • minimalna kwota do otwarcia 500 zł,
 • brak opłaty za otwarcie i prowadzenie rachunku lokaty,
 • możliwość automatycznego odnawiania lokaty na kolejny okres,
 • możliwość wpłat uzupełniających w wysokości nie niższej niż 50zł,
 • możliwość otwarcia dla osób małoletnich powyżej 13 roku życia

 

Depozyty w GBS Radków z/s w Nowej Rudzie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w zakresie przewidzianym ustawą o BFG). Gwarancjami Funduszu w 100% objęte są środki pieniężne do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100 000 euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

Partnerzy