Kursy walut
Kurs z dnia: 2 października 2023
USD USD 4.3634 PLN
EUR EUR 4.6091 PLN
CHF CHF 4.7869 PLN
GBP GBP 5.3183 PLN
STAWKI REFERENCYJNE
Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Ratę) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl
więcej

Podstawowy Rachunek Płatniczy to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w walucie polskiej jako rachunek indywidualny, zapewniający dostęp do systemu bankowości elektronicznej Banku oraz karty debetowej.

Rachunek ten przeznaczony jest dla Klientów, którzy nie posiadają w żadnym banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej.

 

Posiadacz Podstawowego Rachunku Płatniczego otrzyma:

 – 0 zł za otwarcie, prowadzenie rachunku

 – 0 zł za dostęp do systemu bankowości elektronicznej w Banku

 – 0 zł za pierwszych 5 w miesiącu przelewów krajowych w PLN (nie wliczając w to przelewów w systemie

SORBNET), w tym realizacji zlecenia stałego

 – 0 zł za pierwszych 5 w miesiącu wypłat kartą debetową w bankomatach obcych* na terenie RP

 – 0 zł za wydanie/wznowienie i obsługę karty debetowej

*bankomaty inne niż bankomaty Gospodarczego Banku Spółdzielczego Radków z/s w Nowej Rudzie

 

Partnerzy