Kursy walut
Kurs z dnia: 22 maja 2024
USD USD 3.9243 PLN
EUR EUR 4.2575 PLN
CHF CHF 4.2994 PLN
GBP GBP 4.995 PLN
STAWKI REFERENCYJNE
Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Ratę) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl
więcej

KREDYT MIESZKANIOWY

Kredyty mieszkaniowe udzielane są wyłącznie w walucie polskiej dla Wnioskodawców uzyskujących dochody w PLN.

 

Kredyt mieszkaniowy może być wykorzystany między innymi na:

 1. zakup działki budowlanej;
 2. zakup wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 3. wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;
 4. inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:
  • budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
  • generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,
  • zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;

 

 • Okres kredytowania wynosi do 25 lat.
 • Minimalna kwota kredytu nie może być niższa niż 10.000 PLN.
 • Prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego – 0zł.
 • Przyznanie kredytu mieszkaniowego:

– dla Klientów posiadających rachunek płatniczy w naszym Banku – 0%,

– dla pozostałych Klientów – 0,50%.

 • Opłata za przechowywanie weksla – 30zł.
 • Możliwość wyboru rodzaju oprocentowania (zmienne, okresowo – stałe).
 • Ograniczenie formalności do minimum.
 • Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 80% wartości przedsięwzięcia.

 

Reprezentatywny przykład całkowitej kwoty kredytu mieszkaniowego, całkowitego kosztu  kredytu mieszkaniowego, całkowitej kwoty do zapłaty przez konsumenta

oraz rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania:

 

Dla oprocentowania okresowo – stałego:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 9,73% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 300.000 PLN, okres kredytowania: 240 miesięcy; oprocentowanie okresowo – stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy: 10,64% w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 7,56% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,86%) i marży w wysokości 1,70%, pierwsze 60 równych rat miesięcznych po 3.027,15 PLN,  kolejnych 179 równych rat miesięcznych po 2.529,69 PLN, ostatnia rata 2.529,21 PLN łączna liczba rat: 240. Całkowity koszt kredytu 339.319,91 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 337.470,91 PLN, prowizja niekredytowana za udzielenie kredytu dla klientów nieposiadających rachunku płatniczego w Banku: 0,50 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 1.500,00 PLN, prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego 0,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN, opłata za przechowywanie weksla: 30,00 PLN, opłata sądowa za wykreślenie hipoteki: 100,00 PLN.  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 639.319,91 PLN.

Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania wg formuły zmiennej oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Wyliczenie przykładu reprezentatywnego dla kredytu mieszkaniowego (oprocentowanie okresowo stałe) na dzień 02.05.2024r.

Udzielenie kredytu zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu     ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny.

Szczegółowe warunki i opłaty związane z kredytem dostępne są w Jednostkach Banku i na stronie www.gbsradkow.pl

 

Dla oprocentowania zmiennego:

Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 7,91 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 300.000 PLN; okres kredytowania: 240 miesięcy; oprocentowanie kredytu: 7,76 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,86 %) i marży Banku w wysokości 1,70 %. Łączna ilość rat 240, w tym 239 równe raty miesięczne po 2.432,31 PLN, ostatnia rata 2.432,45 PLN. Całkowity koszt kredytu 286.029,54 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 284.180,54 PLN prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu dla klientów nieposiadających rachunku płatniczego w Banku: 0,50 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 1.500,00 PLN, prowizja za rozpatrzenie wniosku: 0,00 PLN, opłata sądowa za ustanowienie hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno – prawnych (PCC): 19,00 PLN, opłata za przechowywanie weksla: 30,00 PLN, opłata sądowa za wykreślenie hipoteki: 100,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 586.029,54PLN.

 

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a  tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Wyliczenie przykładu reprezentatywnego dla kredytu mieszkaniowego (oprocentowanie zmienne) na dzień 02.05.2024r.

 

Udzielenie kredytu zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu   ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny.

Szczegółowe warunki i opłaty związane z kredytem dostępne są w Jednostkach Banku i na stronie www.gbsradkow.pl

 

 

Partnerzy