Kursy walut
Kurs z dnia: 25 lipca 2024
USD USD 3.9619 PLN
EUR EUR 4.2971 PLN
CHF CHF 4.4984 PLN
GBP GBP 5.1053 PLN
STAWKI REFERENCYJNE
Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Ratę) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl
więcej

Misja Gospodarczego Bank Spółdzielczego Radków z/s w Nowej Rudzie

Misją banku jest zapewnienie pełnej dostępności do podstawowych usług bankowych, nowoczesnych produktów finansowych dla wszystkich mieszkańców, firm, rolników i innych podmiotów gospodarczych z terenu noworudzko-radkowskiego.

 

Wizja Gospodarczego Bank Spółdzielczego Radków z/s w Nowej Rudzie

Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie będzie nowoczesnym i przyjaznym bankiem lokalnym, wyłącznie z polskim kapitałem, stanowiącym stabilną i wiarygodną instytucję finansową.

 

Kultura Gospodarczego Bank Spółdzielczego Radków z/s w Nowej Rudzie

1) Dobro Klienta jest najwyższym dobrem Banku.
2) Bezpieczeństwo depozytów jest dla Banku najważniejsze.
3) Bank oparty na rodzimych tradycjach oraz lokalnym kapitale, świadczący nowoczesne usługi na najwyższym poziomie.
4) Popieranie lokalnej przedsiębiorczości Klientów indywidualnych i instytucjonalnych, w tym samorządów, jest koniecznym czynnikiem rozwoju Banku.
5) Bank, poprzez szeroko rozumianą współpracę z samorządami lokalnymi i instytucjami działającymi na rzecz rozwoju regionalnego, będzie stawał się w coraz większym stopniu inspiratorem rozwoju gospodarczego w swoim środowisku.
6) Uczciwość, pracowitość, wytrwałość w dążeniu do celu i profesjonalizm to cechy ludzi tworzących nasz Bank.
7) Gwarancją dobrego rozwoju Banku będzie ciągłe podnoszenie kwalifikacji kadry pracowniczej tak, aby każdy pracownik rozumiał Klienta, potrafił pozyskać jego lojalność i zachęcić go do skorzystania z oferty bankowej.
Partnerzy