Tu jesteś: gbsadkow.pl > O Banku

Kursy walut
Kurs z dnia: 25 lipca 2024
USD USD 3.9619 PLN
EUR EUR 4.2971 PLN
CHF CHF 4.4984 PLN
GBP GBP 5.1053 PLN
STAWKI REFERENCYJNE
Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Ratę) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl
więcej

Historia Banku

               Gospodarczy Bank Spółdzielczy powstał w 1981r. jako oddział Banku Spółdzielczego w Nowej Rudzie. Od 15.07.1983 roku funkcjonował jako samodzielna jednostka utworzona w wyniku podziału spółdzielni tj. byłego Banku Spółdzielczego w Nowej Rudzie na dwa osobne banki tj. Bank Spółdzielczy Nowa Ruda oraz Bank Spółdzielczy Radków. Podziału dokonano w oparciu o zgodną z pracą uchwałę Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni.

Po reformie sektora bankowości spółdzielczej BS w Radkowie postanawia w roku 1992 odłączyć się od BGŻ i przystąpić do struktur Gospodarczego Banku Południowo Zachodniego S.A. we Wrocławiu. W 1996r. Bank przejmuje upadającą jednostkę spółdzielczą – Bank Spółdzielczy w Nowej Rudzie a na koniec 2001 roku otwiera oddział na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda – Słupiec. Na podstawie ustawy z dnia 21 maja 2003 roku o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz ustawy o NBP Gospodarczy Bank Spółdzielczy przystępuje do struktury Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z/s w Warszawie natomiast oddział obsługujący znajduje się we Wrocławiu.

            Główna siedziba Gospodarczego Banku Spółdzielczego znajduje się w Nowej Rudzie – Słupcu. Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową prowadzącą działalność w 6 jednostkach: Centrala Nowa Ruda – Słupiec, Filia Nowa Ruda, Filia Radków, POK Nowa Ruda ul. Teatralna, POK Drogosław, POK Jugów a o naszej sile i solidarności świadczą zgromadzone fundusze własne.

            Obecnie Bank kontynuuje przyśpieszony rozwój, systematycznie dąży do tego by być Bankiem nowoczesnym, a jednocześnie takim, w którym klient czuje się dobrze, gdzie spotyka życzliwą, fachową i szybką obsługę. Chcemy zachować wieloletnie tradycje, a jednocześnie wykorzystać doświadczenie ostatnich lat. Największym naszym kapitałem są zawsze ludzie. Ich wiedza i oddanie idei rozwijania lokalnych struktur finansowych pozwoliły przez lata zachować tożsamość Banku, cele bankowe i społeczne nakreślone przez założycieli, a także rdzennie polski kapitał.

 

Partnerzy