Tu jesteś: gbsadkow.pl > K Z P

Kursy walut
Kurs z dnia: 17 czerwca 2024
USD USD 4.0728 PLN
EUR EUR 4.3608 PLN
CHF CHF 4.567 PLN
GBP GBP 5.1616 PLN
STAWKI REFERENCYJNE
Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Ratę) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl
więcej

Kasy Zapomogowo–Pożyczkowe (KZP) są organizacjami o charakterze społecznym, ich celem jest udzielanie członkom pomocy finansowej w formie pożyczek długo i krótkoterminowych oraz zapomóg w razie zdarzeń losowych. W Gospodarczym Banku Spółdzielczym Radków z/s w Nowej Rudzie rachunki przeznaczone dla KZP prowadzone są jako rachunki oszczędnościowe.

W ramach umowy o prowadzenie rachunku KZP bank oferuje:
• bezpłatne otwarcie rachunku
• wykonywanie przelewów
• bezpłatne wpłaty i wypłaty gotówkowe
• realizowanie stałych i okresowych płatności poprzez zlecenia stałe lub polecenia zapłaty
• możliwość otrzymywania powiadomień SMS o stanie salda na rachunku
• możliwość dostępu do bankowości internetowej eBankNet

 

Depozyty w GBS Radków z/s w Nowej Rudzie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w zakresie przewidzianym ustawą o BFG). Gwarancjami Funduszu w 100% objęte są środki pieniężne do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100 000 euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

Partnerzy