Tu jesteś: gbsadkow.pl > P K Z P

Kursy walut
Kurs z dnia: 19 lipca 2019
USD USD 3.7855 PLN
EUR EUR 4.2592 PLN
CHF CHF 3.848 PLN
GBP GBP 4.7372 PLN
Stawki referencyjne
WIBID 3M1,52
WIBOR 3M1,72
WIBOR 1M1,64
EURIBOR 3M-0,37
EURIBOR 1M-0,40

Pracownicze Kasy Zapomogowo–Pożyczkowe (PKZP) są organizacjami o charakterze społecznym, ich celem jest udzielanie członkom pomocy finansowej w formie pożyczek długo i krótkoterminowych oraz zapomóg w razie zdarzeń losowych. W Gospodarczym Banku Spółdzielczym Radków z/s w Nowej Rudzie rachunki przeznaczone dla PKZP prowadzone są jako rachunki oszczędnościowe.

W ramach umowy o prowadzenie rachunku PKZP bank oferuje:
• bezpłatne otwarcie rachunku
• wykonywanie przelewów
• bezpłatne wpłaty i wypłaty gotówkowe
• realizowanie stałych i okresowych płatności poprzez zlecenia stałe lub polecenia zapłaty
• możliwość otrzymywania powiadomień SMS o stanie salda na rachunku
• możliwość otrzymania telefonicznej informacji o rachunku na hasło
• możliwość dostępu do bankowości internetowej eBankNet

 

Depozyty w GBS Radków z/s w Nowej Rudzie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w zakresie przewidzianym ustawą o BFG). Gwarancjami Funduszu w 100% objęte są środki pieniężne do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100 000 euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

Partnerzy