Kursy walut
Kurs z dnia: 25 lipca 2024
USD USD 3.9619 PLN
EUR EUR 4.2971 PLN
CHF CHF 4.4984 PLN
GBP GBP 5.1053 PLN
STAWKI REFERENCYJNE
Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Ratę) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl
więcej

W załączeniu prezentujemy wydruki przykładowych wniosków składanych przez klientów z sektora mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Wydruki dotyczą złożenia wniosku pierwotnego oraz wniosku odwoławczego.

wniosek_testowy_MŚP

wniosek_testowy_makro

Wniosek_odwolanie

We wniosku odwoławczym należy zwrócić uwagę, że nie wszystkie pola są dostępne dla klienta do wypełnienia. Związane jest to z charakterem odwołania. Odwołanie dotyczy jedynie części subwencji, która nie została przez PFR wypłacona w ramach wniosku pierwotnego. Po wyjaśnieniu kluczowych kwestii związanych z wysokością pomocy, czyli zatrudnienia, opłacenia składek i wysokości obrotów, klient składa wniosek odwoławczy. Nie ma możliwości zmiany danych, na podstawie których została wyliczona kwota przysługującej subwencji finansowej. Wobec tego podstawowe pola służące do wyliczenia pomocy nie są aktywne we wniosku odwoławczym. Dotyczy to przede wszystkim zmiany miesiąca referencyjnego. Część klientów w procesie odwoławczym, po przeliczeniu strat w kolejnym miesiącu, próbuje zmienić miesiąc referencyjny na bardziej korzystny dla wysokości subwencji. Niestety z uwagi na charakter samego odwołania nie jest to możliwe.
Ponadto z informacji otrzymanych z PFR wynika, że taka zmiana nie jest przewidywana do wprowadzenia w przyszłości. Klient powinien na dzień składnia wniosku sam dokonać wyboru miesiąca referencyjnego. Jest to jego ostateczna decyzja.

 

Partnerzy