Kursy walut
Kurs z dnia: 23 kwietnia 2024
USD USD 4.061 PLN
EUR EUR 4.3335 PLN
CHF CHF 4.4535 PLN
GBP GBP 5.0238 PLN
STAWKI REFERENCYJNE
Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Ratę) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl
więcej
Przypominamy po raz kolejny, że w usłudze 3D Secure zmianie uległ sposób autoryzacji transakcji internetowych dokonywanych kartami płatniczymi. Obecnie aby dokonać płatności kartą w Internecie, należy podać:
  • kod PIN ustawiony dla 3D Secure w Kartosferze,
  • jednorazowy kod przesłany w wiadomości SMS na numer telefonu podany w Banku.

Wprowadzane zmiany mają na celu wzmocnienie bezpieczeństwa transakcji kartami.

Dlatego każdy Klient naszego Banku, który chce dokonywać płatności w Internecie, musi ustawić w portalu Kartosfera kod PIN. Kod ten Klient ustala jednorazowo dla wszystkich kart posiadanych i wydanych w przyszłości. Klient ma możliwość zmiany kodu PIN do transakcji internetowych w Kartosferze.

Brak ustawienia kodu PIN będzie skutkował tym, że transakcja nie zostanie uwierzytelniona, a tym samym będzie nieskuteczna. Zostanie wyświetlony poniższy komunikat.

Co należy zrobić?

Aby móc płacić kartą płatniczą w Internecie, po zalogowaniu do portalu Kartosfera, ustaw kod PIN dla transakcji internetowych w zakładce 3D Secure.

Krok1:

Zaloguj się do portalu KartoSFERA na stronie https://www.kartosfera.pl/ (na stronę Kartosfery można wejść poprzez stronę główną naszego Banku – wystarczy wybrać Kartosfera w menu Zaloguj, które znajduje się  w górnym prawym rogu naszej strony).

Krok 2:

Po zalogowaniu przejdź do zakładki „3D Secure”
W tej części ustanowisz kod PIN do transakcji internetowych wykonywanych przy użyciu karty płatniczej. Kod PIN do transakcji internetowych nadajesz raz, obowiązuje on dla wszystkich Twoich kart. Możesz go zmienić w dowolnym momencie.

Krok 3:

Aby nadać PIN wprowadź wybrany przez siebie 4-cyforwy kod PIN w białym polu. Jeśli wpiszesz hasło dłuższe niż 4 znaki lub złożone z liter, wyświetlony zostanie komunikat o błędzie. Po wprowadzeniu poprawnego kodu PIN w formacie: 4 cyfrowym naciśnij przycisk „Akceptuj”. Otrzymasz kod SMS (na numer telefonu podany do kontaktu z Bankiem), który należy wprowadzić na kolejnym ekranie. Wprowadź jednorazowy kod SMS oraz naciśnij „Potwierdź”


System wyświetli komunikat powodzenia

Uwaga! Podczas transakcji internetowych zabezpieczonych 3D Secure będziesz najpierw proszony o podanie kodu PIN dla usługi 3D Secure, a po jego poprawnym wprowadzeniu otrzymasz jednorazowe hasło SMS.

Partnerzy