Kursy walut
Kurs z dnia: 16 października 2019
USD USD 3.8934 PLN
EUR EUR 4.297 PLN
CHF CHF 3.9041 PLN
GBP GBP 4.961 PLN
Stawki referencyjne
WIBID 3M1,51
WIBOR 3M1,71
WIBOR 1M1,63
EURIBOR 3M-0,42
EURIBOR 1M-0,47

ZASADY
BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

 1. Loguj się zawsze przez naszą stronę internetową www.gbsradkow.pl
 2. Nie używaj wyszukiwarek internetowych do znalezienia strony logowania naszego Banku
 3. Nie wchodź na stronę internetową Banku poprzez linki przesłane mailem lub komunikatorem internetowym
 4. Sprawdź, czy adres na stronie logowania zaczyna się od przedrostka https://
 5. Sprawdź, czy w obrębie okna przeglądarki internetowej znajduje się symbol kłódki
 6. Zapamiętaj i nie ujawniaj hasła ani loginu
 7. Nie przechowuj hasła razem z loginem
 8. Zmieniaj regularnie hasło
 9. Unikaj używania łatwych haseł (imiona, pseudonimy, daty urodzin), stosuj hasła trudne do rozszyfrowania
 10. Hasło musi mieć co najmniej  8 znaków i zawierać co najmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, jedną cyfrę i jeden znak specjalny
 11. Ustaw powiadomienie SMS o zalogowaniu i wylogowaniu z systemu
 12. Nie odchodź od komputera podczas logowania do systemu ani podczas korzystania z systemu
 13. Nie korzystaj z nieznanych sieci WiFi oraz usług bankowości internetowej na ogólnie dostępnych komputerach np. kawiarenki internetowe, Hotspot
 14. Aktualizuj regularnie system operacyjny oraz oprogramowanie antywirusowe
 15. Wprowadź limity transakcyjne i limity loginu
 16. Nie kopiuj numerów rachunku z faktur, maila, stron internetowych itp.
 17. Wyloguj się i zamknij przeglądarkę po zakończeniu pracy w systemie

Pamiętaj, że:

 1. System nigdy nie żąda wpisania więcej niż jednego hasła jednorazowego z listy kodów/karty zdrapki lub hasła przesłanego za pomocą SMS.
 2. Przy logowaniu nigdy nie jest wymagane podanie hasła jednorazowego, wpisuje się wyłącznie identyfikator użytkownika i ustalone przez siebie hasło.
 3. W karcie zdrapce można odsłaniać wyłącznie kody, o które prosi Bank, gdyż podstawą pozytywnego rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie karty z wyłącznie odsłoniętymi polami o które prosił Bank.
 4. 3 próby wprowadzenia nieprawidłowego hasła lub hasła jednorazowego blokują dostęp do systemu lub możliwość dokonywania operacji.
 5. Odblokowania można dokonać telefonicznie bądź osobiście w Banku.

Więcej informacji :

https://www.zbp.pl/dla-klientow/bezpieczne-bankowanie/bankowosc-internetowa

Partnerzy