Kursy walut
Kurs z dnia: 25 lipca 2024
USD USD 3.9619 PLN
EUR EUR 4.2971 PLN
CHF CHF 4.4984 PLN
GBP GBP 5.1053 PLN
STAWKI REFERENCYJNE
Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Ratę) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl
więcej

KREDYT HIPOTECZNY

Kredyt Hipoteczny pozwala uzyskać dodatkowe finanse dzięki posiadanej nieruchomości. Zabezpieczeniem kredytu jest wpis do hipoteki.

Wybierając Kredyt Hipoteczny zyskujesz:

  • dostęp do dodatkowych środków pieniężnych dzięki posiadanej nieruchomości
  • przeznaczenie kredytu na dowolny cel
  • szybką decyzję kredytową
  • niskie koszty związane z uzyskaniem kredytu
  • rozpatrzenie wniosku w wysokości 0 zł
  • okres kredytowania do 10 lat
  • minimalna kwota kredytu 10.000,00 zł
  • maksymalna kwota uzależniona jest od zdolności kredytowej wnioskodawcy i wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie
  • prowizja za udzielenie kredytu już od 4% dla klientów posiadających ROR w GBS Radków (min. 100zł), 5% dla pozostałych klientów (min. 100zł)
  • oprocentowanie WIBOR 3M + marża 3,80 p.p (negocjowana)

 

Reprezentatywny przykład całkowitej kwoty kredytu hipotecznego, całkowitego kosztu kredytu hipotecznego, całkowitej kwoty do zapłaty przez konsumenta oraz rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania:

 

Dla oprocentowania okresowo – stałego:

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 12,41 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 137.000,00 PLN, okres kredytowania: 119 miesięcy; oprocentowanie okresowo – stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy: 10,64% w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 9,66% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,86%) i marży Banku  w wysokości 3,80%, pierwszych 60 równych rat miesięcznych: 1.876,76 PLN, kolejnych 58 równych rat miesięcznych : 1.835,47 PLN, ostatnia rata 1.835,23 PLN łączna liczba rat: 119. Całkowity koszt kredytu 91.055,80 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 83.856,80 PLN, prowizja za udzielenie kredytu dla klientów nieposiadających rachunku płatniczego w Banku : 5,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 6.850,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN, opłata za przechowywanie weksla: 30,00 PLN, opłata sądowa za wykreślenie hipoteki: 100,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi:  228.055,80 PLN.

Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy,  a następnie zmienne. W okresie obowiązywania wg formuły zmiennej oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

 

Kalkulacja została dokonana na dzień 02.05.2024r. na reprezentatywnym przykładzie dla kredytu hipotecznego (oprocentowanie okresowo stałe).

 

Udzielenie kredytu zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu     ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny.

Szczegółowe warunki i opłaty związane z kredytem dostępne są w Jednostkach Banku i na stronie www.gbsradkow.pl

 

Dla oprocentowania zmiennego:

 

Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 11,52 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 137.000,00 PLN (bez kredytowanych kosztów); okres kredytowania:
119 miesiące; oprocentowanie kredytu: 9,66% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,86 %) i marży Banku w wysokości 3,80 %. Łączna ilość rat 119, 118 równych raty miesięcznych po 1.801,21 PLN, ostatnia rata 1.801,29 PLN. Całkowity koszt kredytu 84.543,07 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 77.344,07 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 5,00 % kwoty udzielonego kredytu dla klientów Banku nieposiadających rachunku płatniczego wynosząca: 6.850,00 PLN, opłata sądowa za ustanowienie hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno – prawnych (PCC): 19,00 PLN, opłata za przechowywanie weksla: 30,00 PLN, opłata sądowa za wykreślenie hipoteki: 100,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 221.543,07 PLN.

 

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo – odsetkowej, to natomiast spowoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu.

W przypadku, gdy dla danego okresu odsetkowego stopa referencyjna WIBOR 3M przyjmie wartość ujemną dla obliczenia oprocentowania kredytu oprocentowanie kredytu będzie wówczas równe  wysokości marży kredytu.

Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu hipotecznego na 02.05.2024r.

Udzielenie kredytu zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu     ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny.

Szczegółowe warunki i opłaty związane z kredytem dostępne są w Jednostkach Banku i na stronie www.gbsradkow.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerzy