Kursy walut
Kurs z dnia: 17 czerwca 2024
USD USD 4.0728 PLN
EUR EUR 4.3608 PLN
CHF CHF 4.567 PLN
GBP GBP 5.1616 PLN
STAWKI REFERENCYJNE
Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Ratę) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl
więcej

Rachunki lokat terminowych to pewny zysk i bezpieczeństwo gromadzonych środków.

 

Wybierając lokatę terminową, zyskujesz:

  • możliwość wyboru okresu oszczędzania od 1, 3, 6, 9, 12, 24 i 36 miesięcy,
  • oprocentowanie uzależnione od okresu lokaty,
  • oprocentowanie lokaty zmienne,
  • brak opłaty za otwarcie i prowadzenie rachunku lokaty,
  • możliwość automatycznego odnawiania lokaty na kolejny okres.

Możliwość negocjacji, gdy wpłata wynosi powyżej 100.000,00.

 

Lokata STANDARD

Bank otwiera i prowadzi również rachunek lokaty terminowej Standard dla posiadaczy kont internetowych eBankNet na okresy krótkoterminowe:

7 dniowe, 14 dniowe, 21 dniowe, 1 miesięczne i 3 miesięczne.

 

Do otwarcia lokaty Standard wymagane jest zdeponowanie środków pieniężnych w wysokości nie mniejszej niż dla:

-lokat 7 dniowych, 14 dniowych, 21 dniowych – 5.000,00 złotych

-lokat 1 miesięcznych, 3 miesięcznych – 1000,00 złotych

 

 

 

Depozyty w GBS Radków z/s w Nowej Rudzie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w zakresie przewidzianym ustawą o BFG). Gwarancjami Funduszu w 100% objęte są środki pieniężne do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100 000 euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

Partnerzy