Kursy walut
Kurs z dnia: 22 maja 2024
USD USD 3.9243 PLN
EUR EUR 4.2575 PLN
CHF CHF 4.2994 PLN
GBP GBP 4.995 PLN
STAWKI REFERENCYJNE
Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Ratę) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl
więcej

FINANSOWANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

 

KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM

Kredyt w rachunku bieżącym – to możliwość skorzystania z dodatkowych funduszy na realizację bieżących potrzeb, do wysokości udzielonego kredytu.

 

Wybierając kredyt w rachunku bieżącym – zyskujesz:

 • dodatkowe finansowanie bieżących potrzeb wynikających z działalności gospodarczej
 • wygodę w dysponowaniu kredytem – automatyczną spłatę zadłużenia z każdego wpływu na rachunek
 • wysoką kwotę kredytu – do 5 – krotności średnich miesięcznych wpływów na rachunek z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej z ostatnich 3 miesięcy
 • długi okres kredytowania – nawet do 60 miesięcy
 • możliwość automatycznego odnowienia kredytu bez konieczności spłaty zadłużenia, występującego w dniu zakończenia okresu kredytowania
 • możliwość udzielenia kredytu bez zabezpieczeń rzeczowych
 • prowizja za udzielenie tylko 1,5%
 • oprocentowanie 8,20% (negocjowane)

 

 

KREDYT OBROTOWY

Kredyt obrotowy – jest kredytem o charakterze nieodnawialnym  przeznaczonym na sfinansowanie niedoboru kapitału obrotowego w prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Wybierając Kredyt obrotowy zyskujesz:

 • łatwy sposób na utrzymanie płynności finansowej
 • możliwość uzyskania dodatkowego źródła finansowania bieżącej działalności gospodarczej
 • harmonogram wypłaty i spłaty kredytu dostosowany do indywidualnych potrzeb kredytobiorcy
 • długi okres kredytowania – nawet do 36 miesięcy (przy kredytach z jednorazową spłatą kapitału – 24 m-ce)
 • indywidualne ustalane zabezpieczenia spłaty kredytu
 • oprocentowanie 8,20% (negocjowane)
 • prowizja za udzielenie tylko 1,5%

 

FINANSOWANIE INWESTYCJI

 

KREDYT INWESTYCYJNY

Kredyt inwestycyjny – możliwość zrealizowania przedsięwzięć rozwojowych i przedsięwzięć inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego firmy.

 

Wybierając Kredyt Inwestycyjny zyskujesz:

 • możliwość sfinansowania potrzeb inwestycyjnych związanych m.in. z:
  1. zakupem nowych lub używanych środków trwałych
  2. zakupem lub budową nieruchomości, w tym również modernizacją posiadanych nieruchomości związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
  3. spłatą kredytu inwestycyjnego w innym banku
  4. wykupem środków trwałych z leasingu
 • warunki kredytu dostosowane do indywidualnego charakteru realizowanej inwestycji
 • niski wkład własny
 • długi okres kredytowania – nawet do 30 lat
 • okres karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy
 • prowizja za udzielenie tylko 1,5%
 • oprocentowanie 8,20% (negocjowane)

 

Partnerzy