Kursy walut
Kurs z dnia: 17 czerwca 2024
USD USD 4.0728 PLN
EUR EUR 4.3608 PLN
CHF CHF 4.567 PLN
GBP GBP 5.1616 PLN
STAWKI REFERENCYJNE
Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Ratę) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl
więcej

Bank udziela dla Jednostek Samorządu Terytorialnego:

 

 • kredytów obrotowych w rachunku kredytowym,
 • kredytów w rachunku bieżącym,
 • pożyczek.

 

Bank udziela Jednostkom Samorządu Terytorialnego następujących rodzajów kredytów:

 • ze względu na okres kredytowania:
 1. krótkoterminowych – z okresem kredytowania do 1 roku,
 2. średnioterminowych – z okresem kredytowania powyżej 1 roku do 3 lat,
 3. długoterminowych – z okresem kredytowania powyżej 3 lat,
 • ze względu na przeznaczenie kredytu:
 1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 2. na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
 4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących       z budżetu Unii Europejskiej.

 

Bank udziela JST pożyczek pieniężnych na dowolny cel

 

Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla Jednostek Samorządu Terytorialnego ustalane jest każdorazowo decyzją Zarządu Banku

 

 

 

Partnerzy