Kursy walut
Kurs z dnia: 22 maja 2024
USD USD 3.9243 PLN
EUR EUR 4.2575 PLN
CHF CHF 4.2994 PLN
GBP GBP 4.995 PLN
STAWKI REFERENCYJNE
Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Ratę) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl
więcej

Łatwo, wygodnie, szybko wykonamy usługę  przeniesienia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego z innego banku do Gospodarczego Banku Spółdzielczego Radków z/s w Nowej Rudzie

Korzystając z wejścia w życie stosownych Rekomendacji  w zakresie przenoszenia rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych, Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie przygotował dla Państwa rozwiązania, które pozwolą przenieść rachunek, z innego banku do Gospodarczego Banku Spółdzielczego Radków z/s w Nowej Rudzie. W Państwa imieniu dopełnimy wszelakich formalności  związanych z zamknięciem starego rachunku, przelaniem zgromadzonych środków na nowy rachunek.

Po przeniesieniu rachunku,  wskazane przez Państwa podmioty, np. zakład pracy pracodawców czy ZUS zostaną powiadomieni automatycznie  o nowym numerze rachunku.

 Przeniesienie rachunku oznacza:

  • podpisanie z Gospodarczym Bankiem Spółdzielczym Radków z/s w Nowej Rudzie umowy rachunku i otwarciem  rachunku (o ile dotychczas Klient takiego nie prowadził),
  • zwrócenie się osobiście lub za pośrednictwem  naszego Banku do dotychczasowego banku o przeniesienie rachunku wraz ze wskazanymi usługami płatniczymi oraz opcjonalnie przeniesienie salda na rachunek w nowym banku i wypowiedzenie w dotychczasowym banku umowy rachunku, skutkujące zamknięciem tego rachunku.

 

Do pobrania:

 
 
Partnerzy