Tu jesteś: gbsadkow.pl > ROLNICY > KREDYTY

Kursy walut
Kurs z dnia: 27 lutego 2024
USD USD 3.9682 PLN
EUR EUR 4.3067 PLN
CHF CHF 4.5113 PLN
GBP GBP 5.0353 PLN
STAWKI REFERENCYJNE
Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Ratę) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl
więcej

FINANSOWANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

 

KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM

Kredyt w rachunku bieżącym – to możliwość skorzystania z dodatkowych funduszy na realizację bieżących potrzeb, do wysokości udzielonego kredytu.

 

Wybierając kredyt w rachunku bieżącym – zyskujesz:

 • dodatkowe finansowanie bieżących potrzeb wynikających z działalności rolniczej
 • wygodę w dysponowaniu kredytem – automatyczną spłatę zadłużenia z każdego wpływu na rachunek
 • wysoką kwotę kredytu – do 5 – krotności średnich miesięcznych wpływów na rachunek z tytułu prowadzonej działalności rolniczej z ostatnich 3 miesięcy
 • długi okres kredytowania – 60 miesięcy
 • możliwość automatycznego odnowienia kredytu bez konieczności spłaty zadłużenia, występującego w dniu zakończenia okresu kredytowania
 • możliwość udzielenia kredytu bez zabezpieczeń rzeczowych
 • prowizja za udzielenie tylko 1,5%
 • oprocentowanie 8,00% od wykorzystanej kwoty kredytu, 1,00% od niewykorzystanej kwoty

Reprezentatywny przykład dotyczący warunków kredytu udzielonego dla Klientów Gospodarczego Banku Spółdzielczego Radków z/s w Nowej Rudzie.

Rzeczywista Roczna Stopa (RRSO) dla kredytu w rachunku bieżącym wynosi: 8,89% dla następujących założeń: kredyt przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności, wypłacony jednorazowo, kapitał spłacany na koniec okresu kredytowania, kredyt wykorzystany całkowicie, całkowita kwota kredytu: 100.000,00 zł, okres kredytowania: 60 miesięcy; oprocentowanie zmienne: 8,00% w skali roku (od decyzji Zarządu Banku), pierwsza rata odsetkowa płatna przez Kredytobiorcę wynosi 504,11 zł. Całkowity koszt kredytu: 42.357,77 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 40.021,77 zł, prowizja za rozpatrzenie wniosku: 150,00 zł, prowizja za udzielenie kredytu 1,50% kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 1.500,00 zł, za pełnomocnictwo: 15,00 zł, koszt prowadzenia rachunku bankowego w całym okresie kredytowania: 671,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 142.357,77 zł.

Kalkulacja została dokonana na dzień 08.01.2024r. na reprezentatywnym przykładzie.

Udzielenie kredytu zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny.

Szczegółowe warunki i opłaty związane z kredytem dostępne są w jednostkach Banku i na stronie www.gbsradkow.pl

 

KREDYT OBROTOWY

Kredyt obrotowy – jest kredytem o charakterze nieodnawialnym przeznaczonym na sfinansowanie niedoboru kapitału obrotowego w prowadzonej działalności rolniczej.

 

Wybierając Kredyt obrotowy zyskujesz:

 • łatwy sposób na utrzymanie płynności finansowej
 • możliwość uzyskania dodatkowego źródła finansowania bieżącej działalności rolniczej
 • harmonogram wypłaty i spłaty kredytu dostosowany do indywidualnych potrzeb kredytobiorcy
 • długi okres kredytowania – nawet do 36 miesięcy (przy kredytach z jednorazową spłatą kapitału – 24 m-ce). Kredyt obrotowy na zakup środków do produkcji rolnej udzielany jest na okres 12 miesięcy.
 • indywidualne ustalane zabezpieczenia spłaty kredytu
 • prowizja za udzielenia tylko 1,5%
 • oprocentowanie 8,00%

Reprezentatywny przykład dotyczący warunków kredytu obrotowego udzielonego dla Klientów Gospodarczego Banku Spółdzielczego Radków z/s w Nowej Rudzie.

Rzeczywista Roczna Stopa (RRSO) dla kredytu obrotowego wynosi: 9,50% dla następujących założeń: kredyt przeznaczony na sfinansowanie niedoboru kapitału obrotowego w prowadzonej działalności i wypłacony jednorazowo, całkowita kwota kredytu: 200.000,00 zł, okres kredytowania: 36 miesięcy; oprocentowanie zmienne: 8,00% w skali roku (od decyzji Zarządu Banku), spłata w 12 kwartalnych równych ratach kapitałowo – odsetkowych (11 rat w wysokości 18.881,00 zł, ostatnia rata wyrównawcza w wysokości 18.881,02 zł). Całkowity koszt kredytu: 30.133,02 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 26.572,02 zł, prowizja za rozpatrzenie wniosku: 150,00 zł, prowizja za udzielenie kredytu 1,50% kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 3.000,00 zł, za pełnomocnictwo: 15,00 zł, koszt prowadzenia rachunku bankowego w całym okresie kredytowania: 396,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 230.133,02 zł.

Kalkulacja została dokonana na dzień 08.01.2024r. na reprezentatywnym przykładzie.

Udzielenie kredytu zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny.

 

Reprezentatywny przykład dotyczący warunków kredytu obrotowego na zakup środków do produkcji rolnej udzielonego dla Klientów Gospodarczego Banku Spółdzielczego Radków z/s w Nowej Rudzie.

Rzeczywista Roczna Stopa (RRSO) dla kredytu obrotowego wynosi: 10,71% dla następujących założeń: kredyt przeznaczony na zakup środków do produkcji rolnej i wypłacony jednorazowo, całkowita kwota kredytu: 50.000,00 zł, okres kredytowania: 12 miesięcy; oprocentowanie zmienne: 8,00% w skali roku (od decyzji Zarządu Banku), pierwsza rata odsetkowa płatna przez Kredytobiorcę wynosi 252,05 zł. Całkowity koszt kredytu: 5.058,03 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 4.000,03 zł, prowizja za rozpatrzenie wniosku: 150,00 zł, prowizja za udzielenie kredytu 1,50% kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 750,00 zł, za pełnomocnictwo: 15,00 zł, koszt prowadzenia rachunku bankowego w całym okresie kredytowania: 143,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 55.058,03 zł.

Kalkulacja została dokonana na dzień 08.01.2024r. na reprezentatywnym przykładzie.

Udzielenie kredytu zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny.

 

FINANSOWANIE INWESTYCJI

 

KREDYT INWESTYCYJNY

Kredyt inwestycyjny – możliwość zrealizowania przedsięwzięć rozwojowych i przedsięwzięć inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego klienta.

 

Wybierając Kredyt Inwestycyjny zyskujesz:

 • możliwość sfinansowania potrzeb inwestycyjnych związanych m.in. z:
  1. zakupem nowych lub używanych środków trwałych
  2. zakupem lub budową nieruchomości, w tym również modernizacją posiadanych nieruchomości związanych z prowadzoną działalnością rolniczą
  3. spłatą kredytu inwestycyjnego w innym banku
  4. zakup ziemi
  5. wykupem środków trwałych z leasingu
 • warunki kredytu dostosowane do indywidualnego charakteru realizowanej inwestycji
 • niski wkład własny
 • długi okres kredytowania – nawet do 30 lat
 • okres karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy
 • prowizja za udzielenie tylko 1,5%
 • oprocentowanie 8,00%

Reprezentatywny przykład dotyczący warunków kredytu udzielonego dla Klientów Gospodarczego Banku Spółdzielczego Radków z/s w Nowej Rudzie.

Rzeczywista Roczna Stopa (RRSO) dla kredytu inwestycyjnego wynosi: 8,66% dla następujących założeń: kredyt przeznaczony na finansowanie i refinansowanie nakładów inwestycyjnych i wypłacony jednorazowo, całkowita kwota kredytu: 300.000,00 zł, okres kredytowania: 180 miesięcy; oprocentowanie zmienne: 8,00% w skali roku (od decyzji Zarządu Banku), spłata w 180 miesięcznych równych ratach kapitałowo – odsetkowych (179 rat w wysokości 2.869,24 zł, ostatnia rata wyrównawcza w wysokości 2.869,91 zł). Całkowity koszt kredytu: 223.438,87 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 216.463,87 zł, prowizja za rozpatrzenie wniosku: 150,00 zł, prowizja za udzielenie kredytu 1,50% kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 4.500,00 zł, za pełnomocnictwo: 15,00 zł, za wpis do hipoteki: 200,00 zł, za podatek PCC- 3: 19,00 zł,  za wykreślenie z hipoteki – 100,00 zł, koszt prowadzenia rachunku bankowego w całym okresie kredytowania: 1.991,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 523.438,87 zł.

Kalkulacja została dokonana na dzień 08.01.2024r. na reprezentatywnym przykładzie.

Udzielenie kredytu zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny.

 

 

 

Partnerzy