Tu jesteś: gbsadkow.pl > ROLNICY > KREDYTY

Kursy walut
Kurs z dnia: 17 czerwca 2024
USD USD 4.0728 PLN
EUR EUR 4.3608 PLN
CHF CHF 4.567 PLN
GBP GBP 5.1616 PLN
STAWKI REFERENCYJNE
Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Ratę) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl
więcej

FINANSOWANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

 

KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM

Kredyt w rachunku bieżącym – to możliwość skorzystania z dodatkowych funduszy na realizację bieżących potrzeb, do wysokości udzielonego kredytu.

 

Wybierając kredyt w rachunku bieżącym – zyskujesz:

 • dodatkowe finansowanie bieżących potrzeb wynikających z działalności rolniczej
 • wygodę w dysponowaniu kredytem – automatyczną spłatę zadłużenia z każdego wpływu na rachunek
 • wysoką kwotę kredytu – do 5 – krotności średnich miesięcznych wpływów na rachunek z tytułu prowadzonej działalności rolniczej z ostatnich 3 miesięcy
 • długi okres kredytowania – 60 miesięcy
 • możliwość automatycznego odnowienia kredytu bez konieczności spłaty zadłużenia, występującego w dniu zakończenia okresu kredytowania
 • możliwość udzielenia kredytu bez zabezpieczeń rzeczowych
 • prowizja za udzielenie tylko 1,5%
 • oprocentowanie 8,00% od wykorzystanej kwoty kredytu, 1,00% od niewykorzystanej kwoty

 

KREDYT OBROTOWY

Kredyt obrotowy – jest kredytem o charakterze nieodnawialnym przeznaczonym na sfinansowanie niedoboru kapitału obrotowego w prowadzonej działalności rolniczej.

 

Wybierając Kredyt obrotowy zyskujesz:

 • łatwy sposób na utrzymanie płynności finansowej
 • możliwość uzyskania dodatkowego źródła finansowania bieżącej działalności rolniczej
 • harmonogram wypłaty i spłaty kredytu dostosowany do indywidualnych potrzeb kredytobiorcy
 • długi okres kredytowania – nawet do 36 miesięcy (przy kredytach z jednorazową spłatą kapitału – 24 m-ce). Kredyt obrotowy na zakup środków do produkcji rolnej udzielany jest na okres 12 miesięcy.
 • indywidualne ustalane zabezpieczenia spłaty kredytu
 • prowizja za udzielenia tylko 1,5%
 • oprocentowanie 8,00%

 

FINANSOWANIE INWESTYCJI

 

KREDYT INWESTYCYJNY

Kredyt inwestycyjny – możliwość zrealizowania przedsięwzięć rozwojowych i przedsięwzięć inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego klienta.

 

Wybierając Kredyt Inwestycyjny zyskujesz:

 • możliwość sfinansowania potrzeb inwestycyjnych związanych m.in. z:
  1. zakupem nowych lub używanych środków trwałych
  2. zakupem lub budową nieruchomości, w tym również modernizacją posiadanych nieruchomości związanych z prowadzoną działalnością rolniczą
  3. spłatą kredytu inwestycyjnego w innym banku
  4. zakup ziemi
  5. wykupem środków trwałych z leasingu
 • warunki kredytu dostosowane do indywidualnego charakteru realizowanej inwestycji
 • niski wkład własny
 • długi okres kredytowania – nawet do 30 lat
 • okres karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy
 • prowizja za udzielenie tylko 1,5%
 • oprocentowanie 8,00%
Partnerzy