Kursy walut
Kurs z dnia: 22 maja 2024
USD USD 3.9243 PLN
EUR EUR 4.2575 PLN
CHF CHF 4.2994 PLN
GBP GBP 4.995 PLN
STAWKI REFERENCYJNE
Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Ratę) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl
więcej

UWAGA! Wdrożono zmiany w usłudze 3D Secure i realizacji transakcji kartami w Internecie

Przypominamy, że od 1 stycznia br. zmianie uległ sposób autoryzacji transakcji internetowych dokonywanych kartami płatniczymi. Zmiany wdrożono ostatecznie 15 lutego br. w związku z wejściem w życie dyrektywy w sprawie usług płatniczych (PSD2), zobowiązującej do stosowania silnego uwierzytelniania (SCA) we wszystkich płatnościach internetowych dokonanych kartą.

Obecnie aby dokonać płatności kartą w Internecie, należy podać:

  • kod PIN ustawiony dla 3D Secure w KartoSFERZE,
  • jednorazowy kod przesłany w wiadomości SMS na numer telefonu podany w Banku.

Wprowadzane zmiany mają na celu wzmocnienie bezpieczeństwa transakcji kartami.

Dlatego każdy Klient naszego Banku, który chce dokonywać płatności w Internecie, musi ustawić w portalu Kartosfera kod PIN. Kod ten Klient ustala jednorazowo dla wszystkich kart posiadanych i wydanych w przyszłości. Klient ma możliwość zmiany kodu PIN do transakcji internetowych w Kartosferze.

Brak ustawienia kodu PIN będzie skutkował tym, że transakcja nie zostanie uwierzytelniona, a tym samym będzie nieskuteczna.

Co należy zrobić?

Aby móc płacić kartą płatniczą w Internecie, po zalogowaniu do portalu Kartosfera ustaw kod PIN dla transakcji internetowych w zakładce 3D Secure.

Partnerzy